Hvem er jeg:

Jeg er et levende og kreativt menneske hvis hjerte banker for kunst, kultur, forskning og formidling. Med faglige rødder som forskningslaborant, grafisk konservator og billedkunstner er jeg tryg i et uforudsigeligt og spændende arbejdsmiljø, som byder på opgaver, der kræver forskellige løsninger, og jeg har en god evne til at arbejde struktureret, organiseret men også kreativt i udviklingsprocesser for at nå i mål, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Jeg har en god menneskeforståelse og besidder en naturlig tålmodighed.

 

Nøgleord: Struktureret • stabil • lærenem • løsningsorienteret • velovervejet • detaljeorienteret.

Erhvervserfaring:

Feb. 2023 – aktiv Konservator og undervisningsassistent hos Det Kgl. Bibliotek (projektansættelse)

2020-2023 (2 år og 7 mdr.) Konservator hos Det Kgl. Bibliotek (projektansættelse)

2019-2019 (1 år) Konservator og genstandsfotograf hos Københavns Museum (projektansættelse)

2017-2018 (1,5 år) Konservator hos Det Kgl. Bibliotek (projektansættelse)

2017 (5 mdr.) Konservator hos Det Grønne Museum, Hørsholm (tidl. Jagt- og Skovbrugsmuseet) (projektansættelse)

2017 (1 måned) Kongernes Samling; Dronningens Håndbibliotek (virksomhedspraktik)

2016-2017 Medarrangør af kunst- og designmarkedet, Design i Prismen.

2016 (2 måneder) Nationalmuseet, afdelingen for Miljøarkæologi og Materialeforskning (virksomhedspraktik)

2015-2016 Studentermedhjælper ved Kort- og Billedsamlingen, Det Kongelige Bibliotek

2014-aktiv Selvstændig hos sillejulinehoglypetersen.dk

Udfører konservatoropgaver og arbejder med egen billedkunst, udstiller og underviser i alternative fototeknikker. I 2022 har jeg bl.a.
løst opgaver for Moderna Museet i Malmø, afholdt workshops på Copenhagen Photo Festival og Grundtvigs Højskole. Derudover modtog jeg sammen med Anna Kjærulff et Kunstsponsorat på 100.000 fra LB Foreningen til et kunstprojekt med unge på en sikret institution. Læs mere her: https://www.lbforeningen.dk/nyheder/nyheder-og-pressemeddelelser/modtagere-af-kunstsponsorater-2022

2012-2013 Laborant hos grundforskningscenteret; Center for Permafrost, KU (fastansat)
2008-2012 Laborant hos Det Biovidenskabelige Fakultet, KU (tidl. KVL; Inst. for Plante- og Jordvidenskab) (fastansat)
2007-2008 Laborantelev på Institut for Jordbrug og Økologi (tidl. Institut for Plante og Jordvidenskab)  

Uddannelse:

2019–2021 Det Kgl. Akademiakademi, MA i papir og fotokonservering

Specialeemne: ”Nedbrydning, Opbevaring og Udstilling; en undersøgelse af instant fotografiers stabilitet, med hovedvægt på Polaroid® integral film fra omkring 1980’erne”

2018-2019 Coachuddannelse indenfor transformativ coaching ved Mindjuice Academy

2013-2016 Det Kgl. Akademiakademi, BA i grafisk konservering

Bachelorprojekt: ”Stabilitet og nedbrydning. En undersøgelse af klæbestoffet anvendt i monteringsmetoden Face-mounting”

2005-2008 Laborantuddannelsen, CVU Øresund

2004-2005 GSK-fag; mat (niveau B), mat (niveau A), fysik (niveau B)

2001-2003 Frederiksberg HF

1997-1999 Den Fri Ungdomsuddannelse i fotografi og billedkunst:

Kunsthøjskolen i Holbæk

Kunstskolen Primavera

Fatamorgana; Danmarks fotografiske billedkunstskole

Højskolen på Samsø; fotografisk linie

Holbæk Tekniske Skole; 1. skoleperiode, Medie og Kultur

 

Udvalgte kurser:

SARA-kursus under ODM
Kursus i pakning og genstandshåndtering ifbm. flytning af Jagt og Skovbrugsmuseet.

Andet:

Jeg har en stor interesse for fotografi, noget jeg dyrker intensivt via udstillinger, workshops og fotografisk netværk. Jeg eksperimenterer med forskellige udtryk på forskellige medier, herunder klassisk analogt mørkekammerarbejde, alternative eksperimenterende fotografiske teknikker og digitale billedfiler. Se eventuelt mere på sillejulinehoglypetersen.dk.
Når jeg ikke fotograferer, er jeg en flittig bruger af byens kulturelle tilbud sammen med familie og venner. Desuden er jeg aktiv bruger af naturen, samt en trofast vinterbader i Øresund.

Sprog:

Taler, skriver og læser dansk og engelsk, og samt tysk til husbehov. Derudover forstår og læser jeg ligeledes svensk og norsk til husbehov.

Kørekort:

Kategori B

IT/Computere:

Jeg er generelt fortrolig med computere, herunder MS Officepakke, databehandling, samt diverse billedbehandlingsprogrammer såsom Adobe Photoshop, InDesign og Lightroom.