Hvem er jeg

Jeg er et levende og kreativt menneske hvis hjerte banker for kunst, kultur, forskning og formidling. Med faglige rødder som forskningslaborant, grafisk konservator og billedkunstner er jeg tryg i et uforudsigeligt og spændende arbejdsmiljø, som byder på opgaver, der kræver forskellige løsninger, og jeg har en god evne til at arbejde struktureret, organiseret men også kreativt i udviklingsprocesser for at nå i mål, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Jeg har en god menneskeforståelse og besidder en naturlig tålmodighed. 

Nøgleord: Struktureret • stabil • lærenem • løsningsorienteret • velovervejet • detaljeorienteret. 

Erhvervserfaring

Feb. 2023 –:  Konservator og undervisningsassistent hos Det Kgl. Bibliotek (projektansættelse)

2020-2023:   Konservator hos Det Kgl. Bibliotek (projektansættelse, 2 år og 7 måneder)

2019-2019:   (1 år) Konservator og genstandsfotograf hos Københavns Museum (projektansættelse)

2017-2018:   (1,5 år) Konservator hos Det Kgl. Bibliotek (projektansættelse)

          2017:   (5 mdr.) Konservator hos Det Grønne Museum, Hørsholm (tidl. Jagt- og Skovbrugsmuseet) (projektansættelse)

          2017:   (1 måned) Kongernes Samling; Dronningens Håndbibliotek (virksomhedspraktik)

2016-2017:   Medarrangør af kunst- og designmarkedet, Design i Prismen.

          2016:   (2 måneder) Nationalmuseet, afdelingen for Miljøarkæologi og Materialeforskning (virksomhedspraktik)

2015-2016:  Studentermedhjælper ved Kort- og Billedsamlingen, Det Kongelige Bibliotek

2014-aktiv:   Selvstændig hos sillejulinehoglypetersen.dk

Udfører konservatoropgaver og arbejder med egen billedkunst, udstiller og underviser i alternative fototeknikker. I 2022 har jeg bl.a. løst opgaver for Moderna Museet i Malmø, afholdt workshops på Copenhagen Photo Festival og Grundtvigs Højskole. Derudover modtog jeg sammen med Anna Kjærulff et Kunstsponsorat på 100.000 fra LB Foreningen til et kunstprojekt med unge på en sikret institution. Læs mere her: https://www.lbforeningen.dk/nyheder/nyheder-og-pressemeddelelser/modtagere-af-kunstsponsorater-2022

2012-2013: Laborant hos grundforskningscenteret; Center for Permafrost, KU (fastansat)

2008-2012: Laborant hos Det Biovidenskabelige Fakultet, KU (tidl. KVL; Inst. for Plante- og Jordvidenskab) (fastansat)

2007-2008:  Laborantelev på Institut for Jordbrug og Økologi (tidl. Institut for Plante og Jordvidenskab)  

Uddannelse

2019-2021:  Det Kgl. Akademi – inst. for Konservering, MA i grafisk konservering Specialeemne: ”Nedbrydning, Opbevaring og Udstillingning; en undersøgelse af instant fotografiers stabilitet med hovedvægt på Polaroid integral film fra omkring 1980’erne”

2013-2016:  Det Kgl. Akademi – inst. for Konservering, BA i grafisk konservering Bachelorprojekt: ”Stabilitet og nedbrydning. En undersøgelse af klæbestoffet anvendt i monteringsmetoden Face-mounting

2018-2019:  Coachuddannelse indenfor transformativ coaching ved Mindjuice Academy

2005-2008:  Laborantuddannelsen, CVU Øresund

2004-2005:  GSK-fag; mat (niveau B), mat (niveau A), fysik (niveau B)

2001-2003:  Frederiksberg HF

1997-1999: Den Fri Ungdomsuddannelse i fotografi og billedkunst: Kunsthøjskolen i Holbæk, Kunstskolen Primavera, Fatamorgana; Danmarks fotografiske billedkunstskole, Højskolen på Samsø; fotografisk linie,

Andet

Jeg har en stor interesse for fotografi, noget jeg gennem min billedkunst, udstillinger, workshops og fotografisk netværk. Jeg eksperimenterer med forskellige udtryk på forskellige medier, herunder klassisk analogt mørkekammerarbejde, alternative eksperimenterende fotografiske teknikker og digitale billedfiler. Se eventuelt mere på sillejulinehoglypetersen.dk. Når jeg ikke fotograferer, er jeg en flittig bruger af byens kulturelle tilbud sammen med familie og venner. Desuden er jeg aktiv bruger af naturen, samt en trofast vinterbader i Øresund. 

Sprog

Taler, skriver og læser dansk og engelsk, og samt tysk til husbehov. Derudover forstår og læser jeg ligeledes svensk og norsk til husbehov.

Kørekort

Kategori B 

IT/Computere

Jeg er generelt fortrolig med computere, herunder MS Officepakke, databehandling, samt diverse billedbehandlingsprogrammer såsom Adobe Photoshop, InDesign og Lightroom.